Commissies

De leden van de Commissie Financiën (Kascontrolecommissie) worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Leden van andere commissies worden niet door het VvE-bestuur of door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Zij treden toe in overleg met of op uitnodiging van de bestaande commissieleden.

Welkomstcommissie
De welkomstcommissie heet de nieuwe bewoners welkom en brengt hen snel op de hoogte van het reilen en zeilen van de VvE en aanverwante zaken. Ook krijgen de nieuwe bewoner(s) een informatiemap met de meest belangrijke gegevens.

Tuincommissie
De Tuincommissie verzorgt de tuin rondom het complex en op het dak van de parkeergarage. De leden hebben buiten de winterperiode met elkaar eens per week een vaste afspraak om samen te planten, te schoffelen, te knippen, te harken, te vegen en water te geven, afhankelijk van seizoen en weersomstandigheden.
Iedereen die met enige regelmaat mee wil doen is welkom. Voor gereedschap wordt gezorgd. Een hovenier doet in overleg met de contactpersoon van de Tuincommissie het ‘grove werk’.

                                 

Technische commissie
De technische commissie controleert de technisch/bouwkundige staat van het complex en stuurt de benodigde reparaties/modificaties aan. Indien u technische mankementen aan gemeenschappelijke faciliteiten tegenkomt kunt u contact opnemen met iemand van de technische commissie.

Feestcommissie
De feestcommissie organiseert de jaarlijkse Nieuwjaars borrel, het jaarlijkse zomerfeest op de laatste zaterdag van augustus en andere evenementen die een feest rechtvaardigen. De recepten van voorafgaande zomerfeesten staan op de website.

Nieuwsbrief redactie
Deze redactie verzorgt drie maal per jaar een nieuwsbrief waarin wetenswaardigheden en zaken die ons allen aan gaan worden vermeld.

Commissie Financiën (Kascontrolecommissie)
Deze commissie wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Zij controleert de financiële jaarstukken van de  beheerder (K&C Eigendom Management). Indien de financiële stukken worden goedgekeurd door de commissie, verleent de Algemene Ledenvergadering de penningmeester en bestuurder decharge.                                                                                                                                                                                       

Materiaalcommissaris
De materiaalcommissaris heeft een verscheidenheid aan partyartikelen zoals tafels, stoelen, parasol, koelkast en een huisbar in beheer die de bewoners desgewenst kunnen huren.

Comments are closed.