De vereniging

De hoofdvereniging

Onder de hoofdvereniging vallen algemene zaken zoals o.a.de bezoekersparkeerplaatsen , de verzekering van de gebouwen, de kosten van de huismeester, de bestuurskosten en de kosten van het tuinonderhoud. De kosten van de hoofdvereniging worden via een vaste verdeelsleutel doorberekend aan de onderverenigingen.

In de onderverenigingen wordt gespaard voor het groot onderhoud. De basis hiervan is de meerjarenprognose onderhoud. Voorts komen de kosten van het dagelijks onderhoud, de beheerkosten, de stroomkosten en de kosten van het zemen van de ramen ten laste van de onderverenigingen.

In de beide woontorens wordt ook een voorschot in rekening gebracht voor het prive-waterverbruik. Op basis van tussenmeters worden de werkelijke kosten jaarlijks verrekend.

De besluiten worden eenmaal per jaar  door de algemene ledenvergadering genomen. Deze vergadering vindt meestal plaats in de maand maart.

Alle eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de hoofdvereniging  in de algemene vergadering neemt.

De onderverenigingen
De hoofdvereniging is tevens in 5 onderverenigingen verdeeld.

  • ondervereniging A1 van de eigenaren van appartementen en commerciële ruimten in toren A (289),
  • ondervereniging A2 van de eigenaren van appartementen en commerciële ruimten in toren B (283),
  • ondervereniging A3 van de eigenaren van de parkeerplaatsen op niveau 1,
  • ondervereniging A4 van de eigenaren van de garageboxen en
  • ondervereniging A5 van de eigenaren van de parkeerplaatsen t.b.v. de commerciële ruimten op niveau 5.

De 5 onderverenigingen vergaderen eens per jaar, samen met de hoofdvereniging, in de jaarlijkse algemene leden vergadering.

Voor besluiten die tot een bepaalde vereniging verbonden zijn, zijn alleen de betreffende eigenaren  gebonden .

Comments are closed.