Het bestuur

Het bestuur, het uitvoerende orgaan van de VvE, voert de genomen besluiten van de algemene leden vergadering  uit. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het beheren van de financiële stukken, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen.

Het hoofdbestuur van de VvE Churchill Torens telt  11 leden. Sommige bestuurstaken worden  aan een professionele beheerder uitbesteed, namelijk K&C Eigendom Management.

Het hoofdbestuur samen met de besturen van de onderverenigingen en in aanwezigheid van de beheerder vergadert ongeveer eens in de zes weken.

Op ons complex, is tevens een huismeester aanwezig.

Het bestuur is bereikbaar via het e-mail adres: bestuursleden@churchilltorens.nl

Het bestuur bestaat uit 11 leden. Met ingang van 25 maart 2024 met onderstaande personele bezetting en onderlinge taakverdeling.

Taakverdeling_bestuur

Comments are closed.